Erityisjärjestelyt

Heinäkuun päivillä voit valita vapaasti sijoitatko varusteesi päivän ajaksi ala- vai ylävarikolle. Kummaltakin varikolta käytetään rataa samalla tavoin. Alavarikolla melutaso on alhaisempi, siellä on todella paljon tilaa sekä erilliset WC-tilat.

 • Ylävarikon pinta-ala on yli 1,2 hehtaaria, jossa laskennallisesti 60 henkilölle on tilaa 200 m² kullekin.
 • Alavarikolla tilaa on vielä enemmän.

Hygieniaohjeet:

 • Jos olet flunssainen, jää kotiin.
  • Nenän vuotaessa allergiaoireiden vuoksi, kerro siitä varikkonaapureillesi, ettei tule turhaa jupinaa.
 • Muista hyvä käsihygienia!
  • WC-tiloissa
   • Ylävarikon WC-tilat sijaitsevat pressuhallin pohjoispäädyn rakennuksessa
   • Alavarikon WC-tilojen sijainti on merkitty alla olevaan kuvaan
  • ravintolassa ja grillillä
 • Vältetään koskemasta paljain käsin varikkonaapureiden pyöriin, työkaluihin ja muihin esineisiin koronariskin vuoksi
 • Keskustellessakin on hyvä pitää tavallista enemmän etäisyyttä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen klo 11 alkaen ylävarikolla kaikille nopeusryhmille

Ilmoittautumisen vastaanottaja kysyy puhelinnumerosi siltä varalta, että viranomaisilla on mahdollista jälkeenpäin selvittää mahdollisia koronavirustartunnalle altistuneita.

Kuljettajakokoukset

Pidämme klo 11:30 kuljettajakokouksen ylävarikolla

Pidetään kuljettajakokouksessa etäisyyttä toisiin kuljettajiin tavanomaista enemmän.

Kulkureitit

Radalle ajaminen

 • Kaikissa ryhmissä radalle ajetaan ratavarikon muurin puoleisessa reunassa 20 km/h nopeusrajoitusta noudattaen.
 • Ylävarikolta operoitaessa radalle meno on varikon eteläpäädystä.
  • Huomaa tavallisesta poikkeava liikenteen suunta.
 • Varikkomuurin päädyssä on matala torni, jossa on valotaulu
  • Punaisen valon palaessa radalle meno on kielletty.
  • Vihreän valon palaessa taululta kiihdytetään radan vasemmassa reunassa olevien valkoisten viivojen välissä kohti ykkösmutkaa
  • Radalle ajetaan vasemmassa reunassa ykkösmutkan ulkokanttarille saakka

Ratavarikko
Kuva 1: Ratavarikko - muurin päällä on maaliviivan kohdalla pieni torni, jossa porttivahti työskentelee

Kulkureitit_ylävarikko
Kuva 2: Kulkureitit ylävarikolta operoitaessa

Radalta poistuminen

 • Nosta vasen kätesi merkiksi aikeesta poistua radalta jo nopean vasemmalle kääntyvän mutkan jälkeisellä suoralla
 • Seuraavassa vasemmalle kääntyvässä mutkassa, nimeltään YIT/Lemminkäinen, aja radan vasempaan reunaan
 • Ajaessasi oikealle kääntyvään ns. kikkamutkaan, pysy vasemmassa reunassa ja aja poistumiskaistaan.

Poikkeus - punainen lippu

 • Huomatessasi punaista lippua heilutettavan ratavarikon kohdalla, poistu lyhintä reittiä varikkomuuriin päädystä kiihdytyssuoralle ja sieltä ylävarikolle
  • Tämä reitti merkitty punaisella pisteviivalla
  • Tätä poistumisreittiä saa käyttää radalta poistumiseen ainoastaan punaisen lipun aikana!

Alavarikon leiriytyminen

Kiihdytyssuoran keskellä kulkee ajokaistat kumpaankin suuntaan. Huomaa eripuoleinen liikenne kuin tiestöllä. Leiriytyminen on mahdollista ajokaistojen kummallakin puolella. Kiihdytyssuoran eteläpäädyssä on renkaanlämmittimien käyttäjille sähkötolppia, joita on myös alavarikolla.

Kiihdytyssuora
Kuva 3: Kiihdytyssuoravarikon alavarikon puoleisessa päädyssä on sähköpaikkoja

Kulkureitit_alavarikko
Kuva 4: Myös alavarikolla saa leiriytyä

Varikkogrilli ja ravintola Paddock avoinna

 • käytetään palveluita, jotta ne ovat tarjolla myös tulevaisuudessa!